Investicija a ne trošak

Ugradnjom SOLARNIH SISTEMA za zagrevanje vode ostvaruju se značajne uštede u potrošnji električne energije. Period otplate investicije kreće se od 2 do 7 godina što zavisi od raznih parametara. Garantni rok panela koje SORABI RS ugradjuje u svoje sisteme je 15 godina dok iskustvo govori da im je realni vek trajanja duži od 25 godina. Činjenica da je sunčeva energija potpuno besplatna i da je vek trajanja solarnih sistema značajno duži od perioda otplate investicije, govori u prilog tome da se instalacijom sistema za zagrevanje sanitarne vode zaista ostvaruju velike uštede. Iskustvo pokazuje da su računi za struju kod korisnika u domaćinstvima smanjena za najmanje 50%, dok se uštede u restoranima kreću i preko 70%. Bojleri su najveći potrošači sve skuplje i skuplje električne energije.

Solarni Bojleri - Termosifonski Sistemi

Solarni bojler ili termosifonski sistem je najjednostavniji i najefikasniji tip solarnog sistema za zagrevanje sanitarne vode. Vrsta antifriza koji služi kao fluid u sistemu, propilen glikol, se nakon zagrevanja u kolektoru prirodnim putem diže do akumulatora toplote (bojlera) koji je postavljen iznad kolektora. Tu se hladi prenošenjem toplote na vodu u bojleru i vraća natrag u kolektor. Propilen glikol i sanitarna voda su hermetički razdvojeni tako da je voda 100% sanitarno ispravna i spremna za upotrebu (tuširanje, pranje, spremanje hrane itd.) VODA U BOJLERU KOD OVOG SISTEMA JE POD PRITISKOM GRADSKE (ili hidroforske) MREŽE i zaštićena je slojem izolacije a zatim i slojem zgrejanog glikola tako da nije podložna zamrzavanju. Prvilno postavljen sistem, sa dobro izolovanim dovodom i odvodom za sanitarnu vodu, nije podložan zamrzavanju pa se bez problema može koristiti i u zimskom periodu. Kako solarni bojleri imaju integrisane grejače oni će u zimskom periodu dogrejati sanitarnu vodu koju su već (makar i minimalno) do odredjene temperature ugrejali sunčevi zraci. Solarni bojleri ne zahtevaju dodatnu regulaciju (pumpa, diferencijalni termostat i sl.) jer se cirkulacija obavlja prirodnim putem, pa tako nema dodatnih troškova za električnu energiju. Solarne bojlere karakteriše veoma jednostavna ugradnja, niska cena, jeftino održavanje, dugotrajnost i efikasnost.

*U saradnji sa nekoliko banaka, nudimo veoma povoljne kredite čija je rata veoma često manja od uštede koju ostvarujete instalacijom SOLARNOG SISTEMA. To zapravo znači da sistem dobijete bez ikakvih ulaganja.

Sadržaj kompleta
- Solarni bojler
- Solarni paneli
- Pocinkovana konstrukcija (nosač panela i bojlera)
- Sigurnosni ventil za glikol (6 bara)
- Set kompresionih mesinganih spojnica za povezivanje panela sa bojlerom
- Glikol , netoksični antifriz
picture_as_pdf Cenovnik solarnih sistema