Split Sistem

SPLIT sistemi ne mogu da rade po termosifonskom principu jer se akumulacija tople vode (bojler) nalazi na nižem nivou od panela u kojima se aktivno zagreva fluid. Stoga je neophodno obezbediti prinudnu cirkulaciju propilen glikola kroz sistem. Zbog ove činjenice SPLIT sisteme često nazivaju i FORCED CIRCULATION SYSTEM. Prednosti ovakvih instalacija ogledaju se u boljoj toplotnoj izolaciji akumulacije toplote (bojler se obično nalazi unutar zgrade) što u mnogome produžuje period korišća tople vode (sporije se hladi). Pored toga, SPLIT sistemima je moguće obezbediti velike količine tople vode za hotele, restorane, motele, bolnice, stacionare i druge objekte. Termosifonski sistem i solarni sistem koji radi bez pritiska imaju ograničene kapacitete do maksimalnih 300 lit akumulacije jer krovne konstrukcije obično nisu u stanju da izdrže veće težine. Sa druge strane, samostojeći bojleri mogu biti kapaciteta i preko jedne tone.


Jedan kompletan SPLIT sistem sastoji se iz:
1. Panela - koji apsorbuju sunčeve zrake
2. Bojlera – akumulatora toplote
3. Pumpne grupe sa automatikom – reguliše protok, pritisak i kretanje fluida kroz sistem
4. Ekspanzione posude – za prihvat glikola pri povišenim pritiscima


SPLIT SISTEMI ostvaruju enormne uštede električne energije naročito kod velikih potrošača kao što su hoteli, restorani, stacionari i sl. jer poslovni subjekti u Srbiji cenu KWh struje plaćaju po znatno višoj ceni od gradjana. Domaćinstva sa više članova se takodje odlučuju za ovaj sistem jer im ograničeni kapaciteti termosifonskih sistema ne zadovoljavaju potrebe.
Kapaciteti bojlera su od 150 litara do 9000 litara, sa različitim kombinacijama površina kolektora, u zavisnosti od potreba svake aplikacije. Takođe, kotlovi mogu biti vertikalni ili horizontalni, emajlirani ili Inox 316L. Kolektori mogu biti klasični selektivni ili vakuumski pod pritiskom.
Da biste pravilno utvrdili svoje potrebe i pravi Solarni sistem, kontaktirajte nas i naši inženjeri će napraviti pravu ponudu za Vas. Naši Grčki partneri poseduju sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001: 2008 za proizvodnju i trgovinu solarnim i električnim grejačima vode, što dodatno garantuje kvalitet proizvoda uz profesionalnu instalaciju.
arrow_upward