Solarno grejanje prostora

SOLARNI sistemi za GREJANJE PROSTORA u velikoj meri se oslanjaju na SPLIT sisteme za zagrevanje sanitarne vode. Kubikaža grejnog prostora odredjuje kapacitet sistema koji je neophodan za njegovo zagrevanje. Iako tokom zime često nema Sunčevih zraka, naši solarni sistemi ipak rade jer se zagrevanje fluida u panelima vrši pomodu UV zraka. Sve dok je koeficijent UV zračenja vedi od 3 fluid de se zagrevati. Pri nižim koeficijentima zračenja Sunčeva energija ne može da se akumulira u bojlerima u dovoljnoj meri pa je neophodno da se sistem dogreva iz alternativnog izvora toplote. Na taj način, potrošnja energenata iz dodatnog izvora se značajno smanjuje jer se on troši samo za dogrevanje vode u akumulatoru toplote i to samo u danima kada nema dovo- ljno UV zračenja da se voda zagreje samo od Sunčevih zraka. Efikasnost SOLARNIH sistema za grejanje prosto- rija najveda je kada se kombinuje sa energentima čija se potrošnja može automatski kontrolisati. U takve energente spadaju: pelet, gas, naftni derivati, struja i dr. Veoma je teško odrediti jedinstvenu CENU ovakvih sistema jer ona zavisi od velikog broja parametara:

  • veličina prostora koji se greje (odredjuje kapacitet sistema - veličinu akumulatora toplote)
  • stepen izolacije spoljašnih zidova i tip stolarije na objektu (odredjuje minimalni broj panela za zagrevanje akumulatora toplote koji je predvidjen za dati prostor)
  • energent koji se koristi (odredjuje način povezivanja sistema i eventualnu dodatnu opremu)
  • da li je sistem grejanja već instaliran ili je neophodno uraditi i tu instalaciju
  • vrsta instaliranog grejanja: radijatorsko, podno,kombinacija podno/zidno i dr.
Jedan kompletan sistem za SOLARNO GREJANJE prostorija sastoji se iz:
1. Panela - koji apsorbuju sunčeve zrake
2. Bojlera – akumulatora toplote
3. Pumpne grupe sa automatikom – reguliše protok, pritisak i kretanje fluida kroz sistem
4. Expanzione posude – za prihvat glikola pri povišenim pritiscima
5. Kotla na automatski kontrolisano sagorevanje energenta (pelet, struja, naftni derivati...)
arrow_upward