Investicija a ne trošak

Ugradnjom SOLARNIH SISTEMA za zagrevanje vode ostvaruju se značajne uštede u potrošnji električne energije. Period otplate investicije kreće se od 2 do 7 godina što zavisi od raznih parametara. Garantni rok panela koje SORABI RS ugradjuje u svoje sisteme je 15 godina dok iskustvo govori da im je realni vek trajanja duži od 25 godina. Činjenica da je sunčeva energija potpuno besplatna i da je vek trajanja solarnih sistema značajno duži od perioda otplate investicije, govori u prilog tome da se instalacijom sistema za zagrevanje sanitarne vode zaista ostvaruju velike uštede. Iskustvo pokazuje da su računi za struju kod korisnika u domaćinstvima smanjena za najmanje 50%, dok se uštede u restoranima kreću i preko 70%. Bojleri su najveći potrošači sve skuplje i skuplje električne energije.

Najjeftinije grejanje prostorija

Namena naših solarnih sistema nije ograničena samo na zagrevanje sanitarne vode. Sve sunčaniji zimski periodi na našem području omogućavaju ugradnju solarnih sistema za zagrevanje stambenih i poslovnih prostora. Ovi hibridni sistemi rade u kombinaciji sa drugim, automatski kontrolisanim, energentima kao što su pelet, struja, naftni derivati, sečka i dr. Potrošnja energenata se značajno smanjuje jer se oni koriste samo za dogrevanje vode koja je prethodno zagrejana sunčevim zracima koji su potpuno besplatni. Kako svake godine cene konvencionalnih energenata rastu, instalacija solarnog sistema grejanja će biti sve isplatljivija. Iz istog razloga će se skratiti i period otplate sistema.
Solarni Bojleri - Termosifon more_vert

Saznajte više

Solarni Bojleri close

Termosifon ili sistem sa prirodnom cirkulacijom je najjednostavnija vrsta sunčevog toplovodnog sistema za zagrevanje sanitarne vode.

Saznajte više
Solarni Sistemi Split more_vert

Saznajte više

Solarni Sistemi Split close

SPLIT sistemima je moguće obezbediti velike količine tople vode za hotele, restorane, motele, bolnice, stacionare i druge objekte.

Saznajte više
Grejanje Prostora more_vert

Saznajte više

Solarno Grejanje Prostora close

SOLARNI sistemi za GREJANJE PROSTORA u velikoj meri se oslanjaju na SPLIT sisteme za zagrevanje sanitarne vode. Kubikaža grejnog prostora odredjuje kapacitet sistema koji je neophodan za njegovo zagrevanje.

Saznajte više
picture_as_pdf Cenovnik solarnih sistema